HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MỸ: BIẾT ƯỚC MƠ - BIẾT PHẤN ĐẤU - BIẾT KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH